Truckförarutbildning C

Klicka här och boka en truckförarutbildning!

Truckförarutbildning C skiljer sig gentemot truckförarutbildning A och B på det planet att du först går en generell utbildning för truckar inom kategori C. Efter detta måste du även gå en specifik utbildning för den trucken inom kategori C du tänkt köra. Läs mer om kategori C truckar här. Du måste även inneha truckförarutbildning B för att kunna gå utbildningen truckförarutbildning C.

Truckförarutbildning C innehåller 8 timmar teori och 8 timmar praktik, totalt 16 timmar. Detta medför att utbildningen brukar delas upp på två dagar.

Truckförarutbildning C innehåller följande teoretiska moment:

 • Truckens konstruktion (inkl. batterier) (2,5 h)
 • Truckens arbetssätt (1,5 h)
 • Daglig tillsyn (1 h)
 • Material- & godshantering (inkl. logistik & ekonomi) (1,5 h)
 • Arbetarskydd & interna regler (0,5 h)
 • Trafiklagstiftning (0,5 h)
 • Teoretiskt slutprov (0,5 h)

Truckförarutbildning C består av följande praktiska moment:

 • Daglig tillsyn (0,5 h)
 • Manöverorgan / symboler & förarplats (0,5 h)
 • Övningskörning (1,5 h)
 • Materialhanterings- övning (5 h)
 • Praktiskt slutprov (0,5 h)

Förutom detta måste du även göra teori samt praktik för den typ av truck du ska köra. Vilket inte ingår i ovanstående moment. Detta skiljer truckförarutbildning C mot det andra truckutbildningarna.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Truckförarutbildning C" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!