Truckförarutbildning C

Klicka här och boka en truckförarutbildning!

Truckförarutbildning C skiljer sig gentemot truckförarutbildning A och B på det planet att du först går en generell utbildning för truckar inom kategori C. Efter detta måste du även gå en specifik utbildning för den trucken inom kategori C du tänkt köra. Läs mer om kategori C truckar här. Du måste även inneha truckförarutbildning B för att kunna gå utbildningen truckförarutbildning C.

Truckförarutbildning C innehåller 8 timmar teori och 8 timmar praktik, totalt 16 timmar. Detta medför att utbildningen brukar delas upp på två dagar.

Truckförarutbildning C innehåller följande teoretiska moment:

 • Truckens konstruktion (inkl. batterier) (2,5 h)
 • Truckens arbetssätt (1,5 h)
 • Daglig tillsyn (1 h)
 • Material- & godshantering (inkl. logistik & ekonomi) (1,5 h)
 • Arbetarskydd & interna regler (0,5 h)
 • Trafiklagstiftning (0,5 h)
 • Teoretiskt slutprov (0,5 h)

Truckförarutbildning C består av följande praktiska moment:

 • Daglig tillsyn (0,5 h)
 • Manöverorgan / symboler & förarplats (0,5 h)
 • Övningskörning (1,5 h)
 • Materialhanterings- övning (5 h)
 • Praktiskt slutprov (0,5 h)

Förutom detta måste du även göra teori samt praktik för den typ av truck du ska köra. Vilket inte ingår i ovanstående moment. Detta skiljer truckförarutbildning C mot det andra truckutbildningarna.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Truckförarutbildning C" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!
För att hålla hög kvalite på truckforarutbildning.nu och ge dig de svar du behöver så debiterar vi 20 kr per fråga.