Truckförarutbildning B

Klicka här och boka en truckförarutbildning!

Gör man truckförarutbildning B så brukar även truckförarutbildning A ingå. Det vill säga du kan direkt hoppa på och göra truckförarutbildning B – vilket är rekommenderat – och samtidigt göra truckförarutbildning A. Du får således behörighet att köra både A och B kategori truckar, du kan läsa mer om A kategori truckar här och mer om B kategori truckar här.

Det finns många olika företag som erbjuder just Truckförarutbildning A+B. Har du gått en truckförarutbildning som täcker både A+B kategori truckar så har du mycket goda förutsättningar för att få jobb. Vanligtvis är kategori truckar C sådan som används inom specialområden, exempelvis inom hamnar för att lossa och lasta containrar. Alltså används denna kategori inte så ofta inom lager och handel.

Truckförarutbildning B består av teoretiskt lärande samt praktiskt lärande. Precis som truckförarutbildning A, så om du har förkunskaper av att köra truck kan man korta ner den praktiska delen.

Truckförarutbildning B består av – samma moment som i truckförarutbildning A, skillnaden är längden och innehållet på det olika delmomenten – följande teoretiska moment:

 • Kursintroduktion (0,5 h)
 • Trucktyper & utbildningsintyg (0,5 h)
 • Truckens konstruktion (inkl. batterier) (2 h)
 • Ergonomi (1 h)
 • Truckens arbetssätt (3 h)
 • Daglig tillsyn (2 h)
 • Material- & godshantering (inkl. logistik & ekonomi) (3 h)
 • Arbetarskydd & interna regler (1 h)
 • Trafiklagstiftning (1,5 h)
 • Farligt gods (0,5 h)
 • Teoretiskt slutprov (1 h)

Den praktiska delen i truckförarutbildning B består av samma moment som truckförarutbildning A, men med ett större antal timmar vigda åt respektive moment. Följande moment och tidsåtgång ingår:

 • Daglig tillsyn (1 h)
 • Manöverorgan / symboler & förarplats (1 h)
 • Övningskörning (5 h)
 • Materialhanterings- övning (15 h)
 • Praktiskt slutprov (2 h)

Precis som nämnts ovan, kan den praktiska delen kortas ner beroende på om du har erfarenhet av att köra truck sedan innan.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Truckförarutbildning B" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!