Truckförarutbildning A

Klicka här och boka en truckförarutbildning!

Truckförarutbildning A (TLP-2A) är den allra första truckutbildningen man går.

Upplägget för Truckförarutbildning A brukar oftast ta två dagar och bestå av en dags teori följt av en dags praktik. Kursupplägget brukar oftast baserat enligt 8 timmar teori och 8 timmar praktik, där av brukar det ta två dagar. Om du har förkunskaper av att köra truck sen innan så kan man korta ner den praktiska delen då detta är rekommenderad tid, detta kan dock inte göras med den teoretiska delen. Ofta kan du få läsa teoridelen via – det företaget du valt att utbilda dig hos – webbportal hemifrån, så att du är väl förberedd när du kommer till truckförarutbildning A.

Efter du genomgått det olika momenten som hör till truckförarutbildningen så måste du genomföra en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en övningsdel med praktiskt slutprov.

Truckförarutbildning A är uppdelad på följande teorimoment:

 • Kursintroduktion (0,5 h)
 • Trucktyper & utbildningsintyg (0,5 h)
 • Truckens konstruktion (inkl. batterier) (1 h)
 • Ergonomi (0,5 h)
 • Truckens arbetssätt (1 h)
 • Daglig tillsyn (1 h)
 • Material- & godshantering (inkl. logistik & ekonomi) (1 h)
 • Arbetarskydd & interna regler (1 h)
 • Trafiklagstiftning (0,5 h)
 • Farligt gods (0,5 h)
 • Teoretiskt slutprov (0,5 h)

Totalt blir ovanstående teoretiska delar 8 timmar.

Truckförarutbildning A är uppdelad på följande praktikmoment:

 • Daglig tillsyn (0,5 h)
 • Manöverorgan / symboler & förarplats (0,5 h)
 • Övningskörning (2 h)
 • Materialhanterings- övning (4,5 h)
 • Praktiskt slutprov (0,5 h)

Totalt blir även den praktiska delen 8 h. Dock kan detta variera till att ta kortare tid, om du har erfarenhet av att köra truck sedan innan.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Truckförarutbildning A" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!