Bli truckförare under 18 år

Klicka här och boka en truckförarutbildning!

Att vara under 18 år och jobba som truckförare är tillåtet. Dock ställer det en del ytterligare krav på arbetsgivaren som anställer den person som ännu inte fyllt 18 år. Ingen dispens behöver sökas hos någon specifik myndighet. Så länge de krav som finns efterlevs så är det godkänt att arbeta som truckförare från det året man fyller 16 år och uppåt.

Truckförare under 18 år
Ung truckförare

I grund och botten är det inga speciellt riktade krav just mot truckbranschen och truckförare utan krav som oberoende av vad man arbetar med måste uppfyllas. Krav som Arbetsmiljöverket har satt upp och som måste följas. Du kan som 16-åring gå en truckförarutbildning och ta ett truckkort. Kraven ställs sedan på dig i kombination med din arbetsgivaren, där det är arbetsgivaren som måste se till så att kraven följs.

Krav som ställs

Några av krav som ställs på Arbetsgivare som anställer personer under 18 år är följande.

  • Personen måste fylla minst 16 år det året som denne jobbar som truckförare.
  • Arbetet ska vara normalt och ofarligt.
  • Vårdnadshavaren måste ha lämnat sitt medgivande och skyddsombud på arbetsplatsen måste informeras.
  • Skolgång får ej påverkas på grund av jobb som truckförare.
  • Skärpt vilotid för person under 18 år måste följas.
  • Eventuella medicinska kontroll måste göras med uppföljande kontroller om så krävs.

Arbetsuppgifter som ej får utföras av person under 18 år som faller inom ramen för vad truckförare ibland handskas med är asbest. Följande dokument bör läsas igenom av din tilltänkta arbetsgivare och se till så rekommendationer och krav kan uppfyllas: PDF

Du kan läsa mer på nedanstående länkar på Arbetsmiljöverkets webbsida. Om du eller din blivande arbetsgivare är osäkra på vad som gäller på just er arbetsplats kan ni även ringa en av Arbetsmiljöverkets handläggare. Det absolut bästa är att grundligt gå igenom all information och se till så att kraven följs än att något inträffar och att sedan brist på intagande av information är en av orsakerna till att exempelvis en olycka uppkommit.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Bli truckförare under 18 år" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!