Trucktyp, kategori D

Som en följd av omstrukturering – i början av 2011 – av hur man klassificerar samtliga truckar har en ny kategori tillkommit, kategori D. Har ingår samtliga dragtruckar. Dessa dragtruckar ingick tidigare i kategori A respektive kategori C, där drag-/ flaktruck tillhörde kategori A och terminaldragtruck kategori C. Men nu har alltså dessa dragtruckar bildat en egen kategori.

Kategori D truckar

D1. Drag-/flaktruck
D2. Terminaldragtruck

Klicka på bilderna för att de ska bli större.

Fråga oss

Har du någon fråga angående "Trucktyp, kategori D" är du välkommen att ställa den här nedan. Vi svarar så fort som möjligt!